maandag 22 januari 2018

Mijn slechtste cocktailbar-ervaring ooit : Little Red Door (Parijs)


[English text below !!!]

De wederhelft en ikzelf zijn echte foodies. We houden van gastronomisch dineren en van lekkere cocktails. Vandaar dat we deze passies ook hebben vertaald naar onze blogs. Wanneer we een uitstap of citytrip doen is dat heel vaak op basis van een restaurant of cocktailbar die we graag eens willen bezoeken. De wederhelft was afgelopen weekend jarig en omdat we na een iets mindere periode behoefte hadden om eens weg te gaan boekten we een weekendje Parijs. Het was natuurlijk meegenomen dat dit net tijdens ‘Paris Cocktail Week’ was. Er waren enkele bezienswaardigheden die we heel graag wilden laten zien aan onze dochter, wat ervoor zorgde dat we slechts één cocktailbar konden bezoeken en hiervoor hadden we ook maar één uur tijd, omdat de bar pas opende om 18 uur en we daarna tijdig in het restaurant moesten geraken.


Met nog wat extra advies van een bevriend bartender kozen we resoluut voor de hoogst geplaatste Parijse cocktailbar in de 50 Best Bars lijst, Little Red Door.


Die rode deur op zich was het leukste gedeelte van het bezoek aan deze speak-easy, de rest was zonder enige twijfel mijn allerslechtste cocktailbar-ervaring ooit. Een bar is meer dan de drankjes die ze serveren. Wanneer een horecazaak op dit niveau wil meespelen is hospitality niet zomaar een modewoord. Dit hadden ze hier duidelijk niet begrepen.


Nadat we de echte toegangsdeur hadden gevonden, kregen we van een vriendelijke kelner uitleg over de cocktailkaart en de ‘specials’ voor ‘Paris Cocktail Week’. We bestelden twee cocktails en een glaasje water voor onze dochter. Ik stelde me voor als cocktailblogger en vroeg of ik enkele foto’s mocht maken. Dit was uiteraard geen probleem. Ik maakte een serie foto’s en ging dan terug aan tafel bij mijn gezin rustig wachten op onze cocktails. Intussen waren we toch al zo’n 40 minuten in de zaak aanwezig en hadden we gemerkt dat er nog meerdere mensen waren binnen gekomen, die teleurgesteld werden omdat het volzet was. Deze zaak is duidelijk succesvol. 


Plots kwam dan de kelner opnieuw naar onze tafel met een zeer negatieve boodschap van de zaakvoerder. We werden gevraagd om de cocktailbar onmiddellijk te verlaten. Als reden kregen we te horen dat we onze dochter bijhadden en dat dit tegen de huisregels was. Huisregels die trouwens nergens te zien waren. Ik kan absoluut begrijpen dat een niet-begeleide minderjarige niet binnen mag in een horecazaak, maar een gezin met kind de toegang weigeren ? Klantvriendelijkheid ? Hospitality ?

Voor de volledigheid ook nog even meegeven dat de zaakvoerder de dochter zelfs niet opgemerkt had. Het was pas toen er een ander gezin met kind de toegang geweigerd werd, en deze wezen op onze dochter, dat hij ons de deur wees. We hebben voor alle zekerheid ook de Franse wetgeving nog even nagekeken en er is absoluut geen wettelijk verbod op aanwezigheid van minderjarigen, begeleid door de ouders.

Mijn jarige wederhelft en onze dochter waren zwaar onder de indruk. Ik was uiteraard kwaad en bevestigde alleen nog dat ik zeker een verslag van mijn bezoek zou publiceren. Omdat wij tijdens weekends moeilijk opvang vinden voor onze dochter is ze al vaak mee naar cocktailbars en restaurants geweest en dat was telkens een hele fijne ervaring. Het contrast met Belgische cocktailbars was hier dan ook enorm groot. Bij Bar Burbure 
in Antwerpen wordt onze dochter door Jurgen en zijn medewerkers steeds als een prinsesje verwelkomt en tijdens ons laatste bezoek aan The Pharmacy heeft Hannah zelfs nog aardbeitjes voor haar gesneden. Dit zijn slechts twee eenvoudige voorbeelden, maar tot dit weekend hebben wij nog nooit het idee gehad dat onze dochter ergens niet welkom was.

Daarom dat ze zelf ook niet begreep waarom zij de oorzaak was dat het “verjaardagsfeest” van haar mama verpest werd. We hebben haar uiteraard duidelijk gemaakt dat zij echt niets misdaan had en later die avond hebben we nog een hele fijne gastronomische ervaring gehad bij L’Etable Hugo Desnoyer
, een echte aanrader op hoog niveau voor vakkundig gerijpt rundsvlees. Hier was onze dochter trouwens meer dan welkom en werd ze overladen met complimentjes omdat ze haar gerijpte steak bleu-chaud wou hebben !

Helaas hebben we tijdens dit weekendje Parijs geen echte test van een cocktailbar kunnen doen, maar noteer zeker dat je deze cocktailbar best links laat liggen wanneer je een weekendje Parijs boekt samen met je gezin. Een cocktailbar die hierdoor naar mijn mening een plaats op de ‘50 Best Bars’ lijst absoluut NIET waardig is.[ENGLISH]

My wife and I are real foodies. We love gastronomy and delicious cocktails. That’s why we also translated these passions into our blogs. When we plan a short break or citytrip, it’s often based on a restaurant or cocktailbar we want to visit. Last weekend was my wife’s birthday. Since she had a rough couple of months, we really wanted a few days off, so we booked a weekend in Paris. It seemed like a good opportunity because it was also ‘Paris Cocktail Week’. We also wanted to show our daughter some of the amazing landmarks in Paris, which resulted in just enough time to visit one cocktailbar, for just one hour. The bar only opened at 6pm and we had to be on time for our table in the restaurant afterwards.


With some extra advice from a (World Class) bartender we chose the highest ranked French cocktailbar on the 50 Best Bars list : Little Red Door.


The red door was probably the most fun part of visiting this speak-easy, because after that it was my worst cocktailbar-experience ever. A bar is much more than the drinks they serve. If you want your bar to be at this level, hospitality is not just a trendy word. It seems they really didn’t understand that here.


When we located the real entrance to the bar, a friendly waiter explained the menu and the ‘specials’ for ‘Paris Cocktail Week’. We ordered two cocktails and a glass of water for our daughter. I introduced myself as a cocktailblogger and asked if I could make a few photos. This was of course no problem. I took some photos and returned to our table to wait for our drinks. At that point we had already been in the bar for about 40 minutes and we had seen lots of people entering the bar but leaving again because it was completely full. This is indeed a very successful bar.


At that moment the waiter returned to our table with a very negative message from the manager. We were asked to leave the cocktailbar immediately. He said it was against their house-rules to bring a minor into the bar. I never saw any house-rules. I can absolutely understand that minors aren’t allowed to visit a bar by themselves, but accompanied by their parents ? How customer friendly is that ? Hospitality ?


The manager hadn’t even noticed our daughter before. He only noticed her when another group of people was refused because they also had a minor with them and they pointed to our daughter. Back home we consulted the French law on the protection of minors and it’s absolutely not forbidden for minors to be in a bar when accompanied by their parents.

My wife and daughter were very much impressed by what had just happened. I was angry and told them that I would still publish my story about this visit. At the weekend it’s very hard for us to have a babysit for our daughter. Because of this she has accompanied us to several cocktailbars and restaurants and there was never any problem. The contrast with Belgian cocktailsbars is huge. At Bar Burbure 
in Antwerp Jurgen and his team always treat her like a princess and during our last visit to The Pharmacy, Hannah even cut her some strawberries. These are just two very simple examples but we never had the idea that our daughter was not welcome.

Because of this she also didn’t understand why she seemed to be the cause of why the “birthdayparty” of her mother was ruined. We explained to her that it wasn’t her fault and later that evening we still had an amazing gastronomic experience at L’Etable Hugo Desnoyer
, highly recommended at a premium level for aged beef. Our daughter was more than welcome in this restaurant and received lots of compliments because she ordered her aged steak rare.

We are very sorry that we couldn’t do a real test of a cocktailbar during this weekend in Paris, but take note that this is a bar you should not visit when you are in Paris with your family. This is a cocktailbar which in my opinion does NOT deserve a spot in the ’50 Best Bars’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten